تبلیغات
پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز - پیامهای اخلاقی عاشورا
                                               پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز

پیامهای اخلاقی عاشورا

آزادگی در کربلا ایثار در کربلا
تکریم انسان در کربلا جلوه توکل در کربلا
حس مواسات در کربلا صبر و استقامت در کربلا
عفاف و حجاب در کربلا عمل به تکلیف در واقعه کربلا
فتوت و جوانمردی در کربلا نقش جهاد با نفس در کربلا
نقش شجاعت در کربلا نقش عزت در کربلا
نقش وفا در کربلا نمود غیرت در کربلا