تبلیغات
پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز - تصاویر اردو فرهنگی تربیتی
                                               پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز

تصاویر اردو فرهنگی تربیتی

تصویر 1

تصویر 2

تصویر 3

تصویر 4