تبلیغات
پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز - تصاویر حلقه های طرح صالحین
                                               پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز

تصاویر حلقه های طرح صالحین

تصویر حلقه شهید فهمیده

تصویر حلقه شهید عبدالکریم زارعی

تصویر 3