تبلیغات
پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز - چرا باید بصیرت را در خود و دیگران بالا برد ؟
                                               پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز

چرا باید بصیرت را در خود و دیگران بالا برد ؟

سلام دوستان


بصیرت خود را بالا ببرید . اطلاعات خود را بالا بیرید.        (مقام معظم رهبری)تا به حال فكر كردید چرا رهبر عزیز ما اینقدر روی بصیرت تأكید دارند ؟

اگر بصیرت نباشد ، عمر عاص های امروز صفین ها بوجود می آوردند.

اگر بصیرت نباشد ظهور تحقق پیدا نمی كند.

اگر بصیرت نباشد اطاعت از ولایت رنگ و بویی نخواهد داشت.

و ....

دوستان ما باید

اطلاعات خود را بالا ببریم

باید مغالطه كار را بشناسیم. باید مغالطه را بشناسیم.

مغالطه به استدلالی گفته می شود كه ظاهر آن درست ولی در اصل غلط و بی اساس است. مغالطه كار به كسی می گویند كه برای اثبات حقانیت خود از استدلال های به ظاهر درست ولی در اصل غلط استفاده می كند.

مثال : موسوی دم از امام می زند. همه ما امام را قبول داریم ولی آیا موسوی واقعا امام را قبول دارد ؟ همین حرف هایی كه موسوی از امام می زند كلمه امام درست است ما هم امام را دوست داریم ولی از این اسم و كلمه استفاده غلط می كند ، موسوی. این یعنی مغالطه و موسوی مصداق مغالطه كار.

در این جنگ نرمی كه دشمن راه انداخته با این همه دروغ ها و شایعه پراكنی ها فقط بصیرت است كه می تواند ما را از این دسیسه های دشمن نجات دهد.