تبلیغات
پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز - پیام های عرفانی عاشورا
                                               پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز

پیام های عرفانی عاشورا

بلا و ابتلا عشق به خدا
فدا شدن در راه خدا فوز و رستگاری در کربلا
قیام برای خدا مقام رضا و تسلیم در کربلا
نقش اخلاص در کربلا یاد خدا در کربلا